Garantie aanvraag formulier

We geven minimaal één jaar garantie op artikelen. Deze garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die je als consument hebt op basis van de wet. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.
PowerCubes is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van ondeskundig gebruik of gebreken die ontstaan zijn door demontage. Garantie is tevens uitgesloten indien het artikel wordt doorverkocht aan derden. Wanneer tijdens onderzoek blijkt dat geprobeerd is het product te herstellen door derden, is garantie uitgesloten. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor jouw rekening.

Op artikelen die door breuk onbruikbaar zijn geworden, vervalt de garantie. Indien een artikel binnen de garantietermijn wordt gerepareerd, blijft de oorspronkelijke garantietermijn in tact.

Vul het onderstaande formulier in om de garantie aan te vragen:

  • Product informatie & Reden van defect

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, jpeg, Max. bestandsgrootte: 64 MB.